Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Ostrów Mazowiecka  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Ostrów Mazowiecka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Ostrów Mazowiecka.

Mapa Geoportal Ostrów Mazowiecka
Mapa z granicą gminy Ostrów Mazowiecka

Dane urzędu

Urząd Gminy Ostrów Mazowieckaul. Władysława Sikorskiego 5Ostrów Mazowiecka, 07-300

Tel: 29 7468600

Fax: 29 7468600

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ys4d9jq09s/skrytka

E-mail: gminaostrowmaz@home.pl

Powiat: ostrowski

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Ostrów Mazowiecka: 1416072

Witryna: www.gminaostrowmaz.home.pl

Władze lokalne: Wójt Waldemar Brzostekpoczta@ostrowmaz.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Ostrowi Mazowieckiej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Ostrów Mazowiecka to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Ostrów Mazowiecka na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Ostrowi Mazowieckiej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Ostrowi Mazowieckiej, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Ostrowi Mazowieckiej

Gmina Ostrów Mazowiecka w liczbach

Powierzchnia gminy Ostrów Mazowiecka*

283 km2

125 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Ostrów Mazowiecka*

12 880 mieszkańców

647 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Ostrów Mazowiecka*

46 mieszkańców na km2

1675 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Ostrów Mazowiecka

Geoportal Ostrów Mazowiecka prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Ostrów Mazowiecka, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Ostrów Mazowiecka.

Dostęp do danych Geoportalu Ostrów Mazowiecka

Jak powstał Geoportal gminy Ostrów Mazowiecka?

Geoportal Ostrów Mazowiecka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Ostrów Mazowiecka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Ostrów Mazowiecka.

Geoportal Ostrów Mazowiecka umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Ostrów Mazowiecka oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Ostrów Mazowiecka, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Ostrów Mazowiecka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Ostrów Mazowiecka?

Informacje na Geoportalu Ostrów Mazowiecka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Ostrów Mazowiecka?

Korzyści z Geoportalu Ostrów Mazowiecka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Ostrów Mazowiecka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Ostrów Mazowiecka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Ostrów Mazowiecka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Mazowieckiej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Ostrowi Mazowieckiej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Ostrów Mazowiecka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Ostrów Mazowiecka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Ostrów Mazowiecka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Ostrowi Mazowieckiej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Ostrowi Mazowieckiej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Ostrów Mazowiecka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Ostrów Mazowiecka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Mazowieckiej.

  Geoportal gminy Ostrów Mazowiecka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Ostrów Mazowiecka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Mazowieckiej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Ostrów Mazowiecka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mazowieckiej.

  W Geoportalu Ostrów Mazowiecka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Ostrów Mazowiecka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Mazowieckiej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Ostrów Mazowiecka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Ostrów Mazowiecka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Ostrów Mazowiecka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Ostrów Mazowiecka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Ostrów Mazowiecka. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Ostrów Mazowiecka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Ostrów Mazowiecka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Ostrów Mazowiecka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Mazowieckiej. W Geoportalu gminy Ostrów Mazowiecka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Mazowieckiej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Ostrów Mazowiecka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Ostrów Mazowiecka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Ostrów Mazowiecka.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Ostrów Mazowiecka, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Ostrów Mazowiecka. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Ostrów Mazowiecka.

 • Zabytki w gminie Ostrów Mazowiecka

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Ostrów Mazowiecka. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Ostrów Mazowiecka oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Ostrów Mazowiecka.

 • Informacje o wyborach w gminie Ostrów Mazowiecka

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Ostrów Mazowiecka. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Ostrów Mazowiecka i wiele istotnych informacji.

Geoportal Ostrów Mazowiecka dla mieszkańców

Geoportal Ostrów Mazowiecka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Ostrów Mazowiecka. Na mapie Ostrowi Mazowieckiej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Ostrów Mazowiecka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Ostrów Mazowiecka. Korzystając z map Geoportalu gminy Ostrów Mazowiecka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Ostrów Mazowiecka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Ostrów Mazowiecka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Ostrów Mazowiecka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu